Analîz

Riya kadizan û xeyalên dizan

Dema havîn tê bi şev xeteke weke ewran li esmanan peyda dibe, jê re dibêjin riya kadizan. Mezinên me ji me re…