Analîz

Teremaxî û serfa kurmancî

Xanî nivîsiye, Da xelq nebêjitin ku Ekrad / Bê merîfet in, bê esl û binyad. Yanî ew dixwaze isbat bike ku…

Şerê Siloqiyan

Tevî nifş jî guherî ne, zêmarên Henîfê di bîra mirovên Kertwênê de hêna jî zindî ne. Êş û azarên Henîfê ku mirina…

Gotarek ji pîr û pîrozê

Li gorî zanîn û têgihiştina me, civak li dora jin-dayikan ava bû. Pîrek dayika zarokan bû. Wan zarok dianîn, şîr…

We got cejna ziman?

Belê, dê îro mijara me helbet Cejna Zimanê Kurdî be… Di vê hefteya dawiyê de wekî ku her sal diqewime, gelek…