Kenê stêrîn

Her kesek di rewşekê de, li kûrahiya derûniyeke hinavî ber bi gerdûna di serî de pêkhatî bi kewn bû li vî bajarî. Rojekê bayek…