Diz ketine mala kurdan!

Gotineke pêşiyan a kurdan a dibêje; ‘Dema diz û malxweyê malê bûn yek wê ga li rojneya malê re derbixin’ heye ku di roja îro de bi…