Serrnewe

Şeyda Asmîn / Amed

Rojawanî de dayîkêk esta Rayber Apo esîr kewto nêkewto qet zere ra nêvecîna teber. Tim kincanê sîyayan dana xo ra. Bifikire no beno 21 serrî ke qet nêvecîya teber. Eke a dayike hînî bo ez senî serrneweyî pîroz bikerî?

Bi cinayîşê keyberî ra ez şîya mi keyber kerd ya. O bi bejna xo ya derge û qama xo ya girse ra duştê mi de bî. Mi bi pêşmerîyene o pêşwazî kerd û silayê heyata ma ya ke ma bi naylonî dora ci gureto û xo sira serdine ya zimistanî ra pawenîme kerd. Rewra bî îta nêbî. O milîsêde kan o. Gegane mîyan ra beno vîndî û reyna aseyeno. Ma kî pers nêkenîme, kotî bîyo, şîyo kotî, se kerdo.

Kursîyêk ant binê xo dora masaye de nîşt ro. Ma ke rewşa yewbînî pers kerde pey ra mi çayêda germe arde verê ey de naye ro. Eke firta yewine daye çaya xo ra mi hem merex kerdênê hem kî seba ke verê sohbetî yakerî pers kerd:

-Şewa serrneweyê şima senê vîyarte?

Sereyê xo kerd berz, çimê xo verdayî zereyê çimanê mi. O çik bî? Ê çimeyan qey ez sucdar a mi de nîyadayênê. Mi verê verkan nêzana ke ez se bikerî? Çi vajî? Her ke şî rengê çiman çerexîya xemî. Çerexîya pozxinîye. Çerexîya dejêde xedarî. Tayê ke hînî mend pey ra qisey kerd:

-Embaz Cudî ez bi serrayo serrneweye pîroz nêkena. Rayber Apo ke hesîr kewt tepîya ez serrneweyî pîroz nêkena. Zereyê mi ra, zerrîya mi ra nêno ez pîroz bikerî. Ez senî pîroz bikerî. Rojawanî de dayîkêk esta Rayber Apo esîr kewto nêkewto qet zere ra nêvecîna teber. Tim kincanê sîyayan dana xo ra. Bifikire no beno 21 serrî ke qet nêvecîya teber. Eke a dayike hînî bo ez senî serrneweyî pîroz bikerî?

Ez persa xo ra poşman bê veng û vaj menda…