Qewe çin bemo…

Merkezê Xeberan

Goreyê cigêrayîşan dinya de 75 tewirê qewe tehlukeyê çinbîyayîşî cuyenî, 35ê ci de rîskêko winasî çino û derheqê 14 tewirê ke manenî de zî ti çîyêk nîno zanayîş.

Daristananê xozayî de 100 ra zêde tewirê qewe reseno, labelê tena înan ra 2ê ci qeweyo xozayî ke merdim şimenî yo. Zanyarî dîyar kenî ke seba ke qeweyê ‘kovî’ ke daristananê xozayî de resenî hetê mehsulê qewe de zaf muhîm o, na hûmare endîşeyîn vînenî. Goreyê xebera ke BBC Tirkî de ame weşênayîş û cigêrayîşê kovara Science Advancesî dinya de 5 ra 1ê nebatan çinbîyayîş ver de yî, la na hûmara nebata qewe de hîna zêde ya û se ra 60 a. Goreyê cigêrayîşan dinya de 75 tewirê qewe tehlukeyê çinbîyayîşî cuyenî, 35ê ci de rîskêko winasî çino û derheqê 14 tewirê ke manenî de zî ti çîyêk nîno zanayîş. Dinya de se ra 28ê nebatê qeweyî cayê ke nînê pawitiş de resenî. Goreyê cigêrayîşê kovara Global Change Biologyî zî qeweyê Arabî bedilîyayîşê îklîmî vera kewto binê tehdîtêko resmî û lîsteyê çinbîyayîşî. Goreyê no cigêrayîşî do heta 2088î se ra 50 qeweyê Arabî çin bibo. Merkezê resayîşê qeweyê Arabî daristanê varanî yê Etiyopya yo.