aram

Seba cinîyan nebat hem derman û hem zî debar o

Cinîyan bajarê Qamişlo bi nebatê ke kom kenê hem werd viraznenê û hem zî dermanan viraznenê. Cinîyê ke xoza ra nebatan kom kenê ajansê ma rê qisey kerdî.

Wextê verê ra û heta nika cinî bi nebatê ke xoza ra kom kenê, hem debara xo kenê, hem kenê werd û hem zî seba weşîye her tewir derman viraznenê. Cinî nebatê sey tolike, qinêber, stirîzerk û xerdel kom kenê û nê vaşan ra dermanê sey nêweşîya şekir, tansîyon û gurçikan amade kenê.

Cinîyê ke nebatê tewir tewiran ra derman viraznenê û bi nê vaşan wer zî amade kenê û hîn cinî bi nebatê ke xoza ra kom kenê ke benê bazaran de roşenê û debara xo zî kenê.

Zergûnayî derman a

Nê cinîyê ke bi her tewir lazimîyê xo xoza ra pêşwazî kenê û înan ra zî yew cinîya bi nameyê Helîma Mezlûma ke 46 serrî ya ke ma rê qalê girîngîyê nebatan kerde û wina va: “Zimistanî de şilîye varena û zergûnayî zaf virazêna sey tolik, qinêber, stirîzerk û xerdel. Nê nebatî dermanê sey nêweşîya şekir, tansîyon û gurçikan ê. Coka ma xoza ra kom kenê û ma nê nebatan ra hem werd û hem zî dermanan viraznenê.”

Ez zergûnayî ra werd amade kena

Cinîya bi nameyê Wîsal Abdullah ke 37 serrî ya wina va: “Bi ameyîşê wisarî dir û vejîyayîşê vaşê zergûn ê tewir bi tewir, ez û cîranê xo pîya vejîyenê hegayan û nebatan kom kenê seba werd û dermanan. Nê vaşî taybetî seba merdimê ke emrê înan derg ê derman ê. Seba komelê ma zî hem derman û hem zî debar ê.” QAMIŞLO