Xorêxistin kerdiş

Nika dewrê ma de problemo tewr gird xo rêxistin nêkerdiş o. Eke merdimîye nê problemî bivîyarno, şeno ameyeyê xo bi destê xo awan bikero. Eslê xo de her kesêk seba xorêxistinkerdişî xebetîyeno. Labelê tena keye û şexs yeno fikirîyayene. Reyayîşê şexsî yeno fikirîyayene. Hetê reyayîşê komelî ra kes nêwazeno xo rêxistine bikero. Nika problemo tewr gird no yo. Merdim girîngî bido xorêxistinkerdişê şexsî nêbeno. Girîngî bido xorêxistinkerdişê komelî zî fina nêbeno.

Çîyo ganî yo dengeya optîmale ya. La aye do senîn bibo? Cewabê ci zehmet yeno dayene. Merdim şino tarîxê heme merdimîye de têgêrayîşan bikero. Peynîye de cewabêko zelal nêyeno verê ma. Eke ma girîngî bidî xorêxistinkerdişê şexsî komel zeîf beno û rola şexsî vejîyena vernî. Eke merdim girîngî bido xorêxistinkerdişê komelî o wext zî şexs beno vindî. Hurdmîna pîya dest girewtiş zî zehmet o. Çirê zehmet o? Çunke kes wexto ke hêz gêno destê xo rasterast beno desthilat. Seba komelî û şexsîyetî ney, seba xo xebetîyeno. Peynî de heme çî beno sey verê. Dîyalektîka kole û efendî raver şino. Destpêk çiqas pak û zelal bo, peynîye de fikir rayîr ra vejîyeno û beno xirab.

Tarîxî mîyan de xeylê fikrî raver kewtê û badê xeripîyayê. Nînan ra yê tewr yenê zanayene xirîstîyanî û îslamîyet î. Xeylê fikrî zî estê ke nêbîyê desthilat û sey xo mendê. Yanî nêxeripîyayê labelê teberê demî de mendê. Nînan rê kes şêno êzidî û kakeyî û yê sey nînan nimune bimojno. Gelo çare çik o? Çare beno ke xo ra vîyartiş bo. Yanî xo nêcuyayîş o. O wext zî yew problem vejîyeno; her kes xo ra nêvîyareno û wazeno xo bido cuyayîş. Wexto ke wazeno xo bicuyo, bi weşî û rindî mîyan de o wext komelî xeripneno. Nîetzsche qala merdimo berz keno, vano wa ê kesî komelî rayîr ra berê. Platon vano yê zana yê wa komelî îdarê bikerê. Tarîxî ra zî yeno dîyene nê fikran komelan mîyan de ca nêgirewto. Yanî fikrê winasî nêbîyê çare. O wext xorêxistinkerdiş ganî senîn bo? No yew perso yaman o. Serê xeylî rayber û fîlozofan dejnayo. Na merdimîyeya hende xeripîyaye ra gelo çi çî beno çare? Rind yeno zanayene?

Wexto ke ez kar û barê rêxistinkerdişî kena; tewr zaf bêxemîya merdiman reyde rî bi rî manena. Ez şina cayan, gêrena, la keso ke zerrî ra xo bido xorêxistinkerdişî îstîsna yê. Gelo ma senîn bikîn? Heta feydeyê şexsî mebo kes nêyeno û rêxistine mîyan de ca nêgeno. Rêxistine seba komelî ya la kesî menfaatê xo gêrenê. Menfaatê xo yê şexsî ra gêrenê. Kes nêvano eke komel raver şiro, cuye hol bibo, komelî reyde cuya mi zî bena hol. Her kes tena menfaatê şexsî ser o hesaban keno. Wexto ke rewşe wina ba rêxistine raver berdiş zî zehmet beno.

Komelî mîyan de ganî yew çî hol bêro fam kerdene. Bêrêxistinî merdiş a. Qandê cu ganî heme qalibê fikran bêrê rijnayene û newe ra bêrê awankerdene. Eke yew kuçe qilêrin bo û o qilêr zî nêweşîyan virazeno. Ganî êyê ke o kuçe de ronîşenê, bifikirê ke neçar ê pîya hereket bikerê û kuçeyê xo pak kerê. Eke nê fikrê winasî raver şî, o wext beno ke xorêxistinkerdiş asan bo û çareserkerdişê probleman zî asanêr bo.

Dikarî Biecibînî