Sûcdarê Leyla û Eylule no sîstem o

Enî rocan babeta ke canê pîlan ra heta qican, tûtan ra heta extîyaran dicnena û zerre heme merdimê ke wayîrê wijdanî yê perretnena rojeve de ca giroto. Agirî de remnayîşê Leylaya çar serrî û Enqere de yê Eylule heşt serrî û dîtişê meyîtê înan merdimî bi merdimahîya xo da şermkerdişî. Hetêke zerrey merdimî bi rewşo ke hurdî tûtê qicî (ke Eylule bi lingêke şiktî û awayoke amîya fetesnayîşî amîbî dîtişî û Leylaya qickeke veyşanî ra amîbî kiştişî ke wexta merdim fikirêno merdim nêşkeno bîyaro hişê xo ke merdimahî senîn endeyke eşkena merdimahî ra vecîyo!) kewtê ci veyşeno, heto bîn zî nê babetan heme komele û bitaybetî zî heme dayê vistê mîyanê kasoêke pîlî.

Her yew hetêke ra dîtişanê xo ano ziwan û zehfê înan bi waştişê îdamî her yew bi awayêke berteka xo mojneno ra. Yanê çi heyf ke zehfê komelî şexsan ser de yanê şexsê yewin ê sûcdaran ser de tenê vindenê û sûcdarê pîlî ke no sîstem bi xo yo kenê xo vîr ra. Ma zanê meylê nê sûcdarê newînînan (sey tecawizkar, îstismarkar, pedofîlî û zew bînî sûcadarî) beno ke travmayêke qicîtî ra zî yeno. Sûcdarê newînî mîyanê ciwanan heta extîyaran, feqîran ra heta zengînan heme sinifanê komelî de yenê dîtişî. Problem ne ke estbîyayîşê şexsê newînan ra yo, problem cesaretdîtişê nê şexsan ê nê sîstemî ra yo. Wexta sîstem de xerepnayîş bibo no xerepnayîş xo dano komele zî. Eyro roc ma zanê rayveberê nê sîstemî bi heme awayî dizdî û nerayîrîyanê bînan de ca gênê û bi nê kerdişanê xo cesaret danê şexsê newînan û înan teşwîqê kerdişanê newînan kenê. Cesaretêke bîn zî bêcezaverdayîş ra gênê.

Ma zanê nê sîstemî de roşinvîrî, demokratî, zanistî, siyasetmedarî, aştîwazî, humanîstî û heme aktîvîstê merdimhezî wezîfe û karanê xo ra yenê eştişî û yenê hepiskerdişî la şexsê sey qatil, diz, tecawizkar û yê sey înan serbest geyrenê û bê ters sûcanê xo pêk anê. Eke sîstemêke demokratîk û biedalet bibayne û herindey roşinvîrî, demokratî, zanistî, siyasetmedarî, aştîwazî, humanîstî û aktîvîstanê merdimhezî de nê sûcdarî goreyê xo ra biameyne cezakerdişî eyro roc ka Leyla û Eyeleme heyat de bayne.

Hînke merdimî vanê wa îdam bêro la ma zanê ke eke no sîstem îdam bîyaro ko ancî tenê roşinvîrî, demokratî, zanistî, siyasetmedarî, aştîwazî, humanîstî û heme aktîvîstê merdimhezan ser de pêk bîyaro û go ancî qatil, diz, tecawizkar û yê sey înan serbest bêrê veradayîşî û sûcanê xo bidomnê. Heta sîstem xo nêkero rast sûcê newînî go bidomyê.

Heta no sîstem nêbo rast go vernî ro kiştiş û tecawizkerdişê cinîyan û tûtan nêro girotişî. Çarserî, ardişê îdamî nîyo xorastkerdiş, demokratbîyayîş û edaletbîyayîşê nê sîstemî yo. Çareserî raste ra wedartişê dijminahîya mîyanberê şaran, sinifan û cinsiyetan de yo. Her çiqas hemine bala xo daya şexsan(sûcadaran) ser zî sûcdarê esil ê Leyla û Eylule ra bigî heta Ozgecane no sîstem o. Ayo ke ceza heq keno no sîstem bi xo yo. Lazim o heme komele verê xo bido nê sîstemî. Vatişke verînan esto vano: “Mase serre ra boy dano.” Heta şarê ma û şarê Tirkan hay ro sûcdarê esilan nêbo go persgirêkî zî bidomyê.

Dikarî Biecibînî