Menga tebaxe

Menga tebaxe zaf germ a. Heto bîn ra têkoşîn zî germ vîyareno. Na menge de ma fermanê 73yine yê Şingalî vînenê. Heto bîn ra zî ma gama tarîxî ya 15ê tebaxe zî vînenê. Qandê cû na menge de ma hem şîn girê danê hem zî şahî kenê. Cuya şaran û şarê kurdî de rojê winasî estê.

Nê rojê winasî hem benê vêşî hem zî xora cuyeyêka newe raver benê. Ma ceht kenê ke nê rojanê şînî bikerê tay û rojanê şayî bikerê zêde. Ma wazenî tarîye bikerê kêmî û raştî bikerê zêde. No zî bi têkoşeran beno. Xo bi xo û xo vera nêbeno.

Wexto ke gama 15ê tebaxe dest pêkerd, çend sey gerîlayî est bî. Bi hêvîyêka girde şorişgêran cuyeyêka zaf zehmetên antêne û game bi game musnayêne şarê kurdî ke no rayîro gerîlatîye ra wet çi rayîrêko bîn çin o ke merdim xo pê destê dişmenî ra bireyno. Bi çeka kalaşnîkof û dest de çend bombeyî vera dewleta tirke de bi bawerîyêka girde xoverdayîş ame dayene.

Nê kerdenan ra tayê ci yenê zanayene, la tayê ci zî nêyenê zanayene. Bi kilmî ê şorişgêran xover da û ma amey restî nê rojan. Labelê çi heyf ke ma bi temamî nêzanê ê şorişgêran çi zehmetî antî. Problem yan zî pers no yo ke: gelo ewro ma bi hewayêko rast mîrasê nê şorişgêran rê benê wayîrêko baş? Wa her welatperwer cewabê nê persî xo het ra bido.

Gerîlayê ke 15ê tebaxe xelqna serra 2014î de şîyêne hawara Êzîdiyan. Eke ê nêbîyêne rewşa Êzîdîyan do senîn bibîyêne? Merdim qet nêwazeno naye ser o bifikirîyo.

Hetêk ra fedakarîyêka zaf girde yena kerdene. Peynîye de tay heqî kewenê şarî dest. Heto bîn ra şarî mîyan de kesê winî estê ke şenê nê heqan yew roje de çin kerê. Şenê heme erjanê şorişî biroşê. Vera nê kesan de şorişgêrî tay bo zî bîyê aya labelê şarê ma no het ra tam serwext nêbîyo û nêzanîye mîyan de cuyeno. Roja ma ya ewroyin de ganî ma bala xo bidê ser pawitişê erjanê şorişî. Nêke fîtne û fesadî do erjanê ma bitirê û bi erzanî biroşê. Kesê ke wextê şorişî û zehmetîyan de xo danê pey, wextê destvistişê heq û erjan de zaf benê jêhatî û zaf rehet şenê xîyanet bi şorişî bikerê.

Rojawanê Kurdîstanî de kes, rêxistine û partîyê winasî peyda bîyê. Nînan çim verdayo erjanê şorişî û nê kerdenanê xo yê winasî xo rê heq zî vînenê. Vakurê Kurdîstanî û Tirkîya de sinifa orte her tim wextanê zehmetinan de xo dana apey û wextanê nerm û sîyasî de wazena dest erjanê şorişî ser o na û pê cuya xo weş kera.

No babete de bin ra-bin ra yew têkoşînêko yaman yeno dayene. Gelo şoriş do bieşko erjanê xo îdeolojî, kultur û sîyasetê xo bipawo? Na babete de ganî ma heşarê xo bibê. Ma nêverdê fîtne û fesadî raver şirê. Qandê cû ganî ma xo hetê îdeolojî, rêxistine û sîyasetî ra bihêz bikerê.

Nêke peynîye bena sey şorişanê verênanê xo. Fedakarîya ke ameya kerdene, ganê ke ameyê dayene, gonîya ke ameya rokerdene ser o cuyêka nêna waştene raver kewena.

Dikarî Biecibînî