15ê tebaxe

Ma her tim ma rê beno zimistan? Ney. Ge-ge beno wisar, ge-gane beno hamnan, beno payîz. Wisar de Newroze yena pîroz kerdene. Hamnan de şahîya 15ê tebaxe. Payîz de PKK ronîyena. Yew ciwano tîtal Farqîn de yeno dinya, Êlih de beno helî, Dihê de winî dano piro ke beno tarîx; tarîxo newe, pirr bi qehremanîye. Yew şar newe ra beno yê xo. Dişmenê xo qehran mîyan de verdano.

Yew şexsîyetî de tarîx yeno pêser beno roje. Beno felsefeya newe, cuya bi qedirberz. Şewê yew vîste de bi kalaşnîkofanê 30 gerîlayan ra qerşûnî winî ginenê piro ke dişmen pêşaşîye beno yew pisînge. Mîmarê pîl ke ferman da serfermandar pereno asmênê welatî ra. Beno adir dişmenî ser de winî vareno ke ti vanê qey virsikî bêmabên danê piro. Adirî mîyan de dişmen çin beno; şar heme qilêrê xo adirî mîyan de keno pak. Newe ra beno merdim, welatperwer, şorişgêr. Beno Bêrîtane, Zîlane, Vîyane.

Yew vîstike de senî tarîxêko newe dest pêkeno? Senî beno ke çend deqayan mîyan de tarîxêko newe yeno nusnayene? Senî beno ke yew şewe de şarêk sey volkan teqeno û beno adir, dişmenî veşneno? Teqayîş, teqayîşê tarîxî ver de senî beno ke tayê kesî benê xayîn; xayînê welatê xo, şarê xo?

Hêrsek bi seyan serran ame pêser. Yew şexsîyetî de bimana bî. Bî rêsixtine, xo resna koyan; koyanê berzan. O çi hiş o ke game bi game ewro viraşt û o çi hiş o ke 40 serrî yo raverşîyayîşan ver de bendan virazeno. Û gerîla her ke şina bena gird, bena hîra, her cayanê dinya de vilikanê çîlsûran akena.

Cinî û camêrdî nameyanê newîyan nanê gedeyan ro. Nameyanê kurdî; kurmancî, kirmanckî, hewramî û kelhorî. Verarê dayîkan de gerîlayê newî yenê pê. Fikrê merdimê kamil mezgan mîyan de, cuye newe ra bena cuye. Yew dinyaya newe virazîyena, gonî û gananê newîyan ra. Ganî qîmetê ci bêro zanayene, nêke merdim beno nemerdim.

Spas hêjano! Êyê ke vewre mîyan de cemedîyayî. Êyê ke bi pîzeyo veyşan hêriş kerdêne û ganê xo kerdêne fîda. Êyê ke bi rojan pêrodayîşan mîyan de bêhewn mendêne. Êyê ke bi mengan bênan vîyarnayêne. Êyê ke bêderman û bêdoktorî ver gan dayêne. Êyê ke sewlanê diryayî û çinayê pînekerde reyde xover dayêne. Şima heminan rê hezar rey spas. Baş o ke şima estbî, baş o ke şima estê, baş o ke şima do her tim estbê.

Her xoverdayîş, xonewekerdiş ra pey heq yeno girewtene. Her heq girewtişî ra pey teres, gewende û tolazî vejîyenê meydanan. Ti vanê qey her çî bi destê înan ameyo raver berdene. Qandê cû, aya bê êyê ke xo berdewamê qehremanan vînenê. Winî aya bê ke wa teres û tolazî yew çimê xo zî amekerê. Yew heq zî dest mefînê. Serê xo berz kerê, koyan ra biewnê tim. Heta ke koyan de adirê azadîye wekerde bo qet qaxû mekerê, pişta xo biaznê koyan û şênayîye mîyan de bimanê. Hetêke ra veyveyan ronê, wa zama û veyvekî govende biçarnê. Hetêke ra xo cinawir û vergan ra bipawê. Û se beno wa bibo qet xo bêpawitiş meverdê. Verênanê xo rê rêzdar bimanê, peyênanê xo rê sînayiş biverdê. Her tim rojanê 15ê tebaxe û xoverdayîşî mîyan de bimanê, bimanê ke şarê ma êdî vileçewt memano.

Dikarî Biecibînî