Ciwîyayîş

Ciwîyayîş çik o? Bêgûman ganî kes nê persî ser o vindero. Çunke wexto ke kes vano ciwîyayîş qala gelek çîyan keno. Ciwîyayîş na fezaya ma de amanca tewr raver a. Feza de heme çî gandar o. Heme çî hereketî mîyan de yo. Tay çî lezkanî hereket kenê la tay çî zî giran hereket kenê.

Tay gandarî serranê derg û dila ciwîyenê, tay gandarî kilm. Emrê kesa û yê perperike sey yewbînî nîyo la her çiqas kesa derg ciwîyena û perperike kilm ciwîyena; ciwîyayîşê merdiman de ciwîyayîşê perperike zafêr estetîk û xasekêr o.

Seke şorişgêrî vanê: to çiqas ciwîyayê ney senî ciwîyayê muhîm o. O wext wina beno; ciwîyayîşê her gandarî amanc ra girêdayeyo.

Eke wina yo ganî her merdim nê persî xo ra pers bikero; ez çiqas goreyê amanca ciwîye ciwîyena? Eke ciwîyayîş de amanc esta û goreyê amanc ciwîyayîş esto; kes eşkeno vajo o kes rastî zî ciwîyeno. Eke ciwîyayîş de amanc çin a, o wext ciwîyayîş zî nêbeno ciwîyayîşêko bi mana.

Ciwîyayîşî de pawitiş, xo zêdnayîş, xo mirdkerdiş esas o. Sere de ganî her gandar xo bipawo, eke xo mepawo nêşeno ciwîyeyê xo ravêrno. Peyê cû ganî her gandar bieşko xo bizêdno, eke xo nêzêdno peynî bi ciwîyayîşî yeno. Ciwîyayîşî de yo bîne xo mirdkerdiş o. Eke yew gandar xo mird bikero eşkeno biciwîyo.

Peyê nê hîrê esasanê binyatî, ciwîyayîşî de mana vejîyeno raste. Eke xopawitiş, zêdnayîş, mirdkerdiş esto ganî gandar ciwîyayîşê xo manadar bikero. Eke ciwîyayîş manadar mebo, beno ciwîyayîşêko bêmana û veng.

Goreyê nê perspektîfê corî kurdan de ciwîyayîş senîn o? Ganî ma bala xo bidîn ser. Se serran o kurdan xo nêkerdo wayîrê rayberîye. Qandê cû sîstemê xo nêronayo. Peynîye de kurdî bîyê lete bi lete.

Tarîxî mîyan de di dewrê muhîmî estbîyê. Nînan ra yew raver berdişê şorişê neolîtîk o ke ma vanê verênanê kurdan no şoriş kerdo. Peyê nê şorişî ra fina verênanê kurdan Konfederasyonê Medan awan kerdo la çi heyf, zaf kilm ramito. Konfederasyonê Medan ra nat kurdî beno ke tay herêman de û tayê deman de îdareyê otonomî ronayo la naye ra vêşî çîyêk nêkerdo. Tarîx Medan ra heta nika vêşî bin dagîrkerîye de vêrayo.

A yewe ra yo ke komelê kurdî atomîze bîyo. Kurdî hetêk ra zeîfîye mîyan de ciwîyenê heto bîn ra zî seba ke verênanê ci şorişê neolîtîk raver berdo bihêz ê. Zeîfîye peynîya atomîzebîyayîş û dagîrkerîye bin de mendişî ra yeno. Nê di çîyî seba kurdan esas ê ke ganî merdim bizano. Eke nê di çîyê esasî meyerê zanayîş kes nêeşkeno kurdan rast tehlîl bikero û kurdan rewşa kambaxe ra bireyno.

Rayber Apo, ke ez vana hîna zî heqîqetê ci hol nêameyo şinasnayîş, kurdî hol şinasna. Hem zeîfîyê kurdan hem zî hêzê kurdan hol dîyo. A yewe ra yo ke Rayberîye hîna domanîya xo de dest erzeno ciwîyayîşî.

Hema vaje heme hetan ra ciwîyayîşê dewe red keno. Wexto ke wazeno ciwîyeyê dewlete yê resmî bişinasno vîneno ke uca de zî ciwîyayîşêko rast çin o. Cigêrayîş û têgêrayîşê Rayberîye seba ciwîyayîşêko rast her tim esto.

Qandê cû Rayber Abdullah Ocalanî ciwîyeyêko xozayî û tarîxî vet raste. Têkoşînê xo de zî serkewte bi. O yo ke mendo no yo ke ganî şarê kurdî û dostanê ci nê heqîqetî bivînê û goreyê ci ciwîyayîşê xo newe ra sererast bikerê ke her tim ciwîyayîşî de serkewte bê.

Dikarî Biecibînî