Çalakîya tewr mehsûme yê Dayîkanê Şemî

Her ke wext derbas beno na desthilatîya dîktator û tekparêze baştir mojnena ra ke bi çi çimî anêna Kurdan ra û mexsdê xo yê raştînî yê derheqê Kurdan de verê çimanê şarê Kurdî û raya pêroyî yê dinya de fînena ra.

Eke ma bifikirîyê go bêro vîrê ma ke xo ra na desthilatîya dagirker e wextê Prosesê Aştî de zî ti lingêke başî ser nêeşte. Ma dayîşê heqanê bînan cayke verdê, qic tira na desthilatî nêwaşt hewl bido ke heqê perwerdehîya bi ziwanê dayê ke heqêke tewr esasî yê merdimahî yo û serdemo ke ma tedeyê hetê her dewletan ra şaran rê ameyo dayîşî bi xo zî bido şarê Kurdî.

Xo ra lazim bi şarê Kurdî a gamî înan ra fam bikerdêne û bizanyane ke vatişê înan ê werêamyayîşî û aştî zûrê û yê xapênayîşî yê.

Çi heyf ke Kurdî tarîxe bindestmendişê xo de rayêke bîne hetê dagirkeran ra ameyne xapênayîşî. Na desthilatîya dîktatore ke wextê Prosesê Aştî bi xo de zî şarê Kurdî heqê ciwînî ra (ke aw wext de zî ma zanê kiştiş û înfazê înan Kurdan ser de kêm nêbî) bigî heta heqê ziwanî bêpar ameyî verdayîşî, dimayo ke paskil da kaye xo ya aştî ro riyê xo yo raştîn vet raşte û zilm û tehdaya ke heta nika hetê ti dîktatorêke ra ro şarêke nêamîya kerdişî şarê Kurdî ser de verrna û hema zî qayde bi qayde zilmê xo domnena.

Na desthilatîya ke ne şaristanê Kurdan pêser de verdayî ne goristanê înan ca de verdayî peynîya peynî destê xo yo sîya û gunîn berd hetê Dayanê Şemî zî ke bi çalakîya xo ya rûniştişî ke rîyê dinya de çalakîyêka tewr bê zirar û mehsûm a wazenê biersê estanê ewlad, bayê, bira yan zî hemserê xo. Nê dayîkê ke ne destê înan de sîlehêke esto ne zî ziwanê înan ser de vatişêke nîyet xirab. Tenê fotografê heskerdanê înan o destê înan de û ziwanê înan ser de vatişê ‘Ma esteyê ewlad, bayê, bira û hemseranê xo wazenê. Esteyanê ma bidê ke ma bibê wayîrê mezelê xo û înan ser de bieşkê biwanê û dianê xo bikerê.’

La nê dagirkerê ke rehm û şefqet ra xerîb ê, dûrî yê û bêpar ê nê waştişê dayîkan ê tewr mehsûm û heqdarî rê zêde xulq nêkerd û rayêke bîne rîyê xo yo raştîn moşt ra. Helbet mudaxileyê xo yê dayan ser de nêmendî bi vatişanê Wezîrê xo Zerreyî rayêke bîne bi bêwijdanî û bêînsafîya xo mexsedê xo çimanê ma ver de vist ra.

La çi heyf ke hemverê nê heme kerdişanê înan ê teberê merdimahî de zî şarê Kurdî bêvengîya xo domneno û heta tay tira zî xaîntîya xo domnenê û xo nê dagirkerê bêwijdan û bêînsafan wa girê danê.

Ancî çi heyf ke ay newînî bêşerm û bêfedî anênê rîyê şarê xo ra eşkenê înan dir sey ke qet çiyêke anormal nêkerdo qisey zî bikerê. La madem nê xayînê mîyanê ma endeyke bê rî û bê şerm ê lazim o ma nê rayîrî nêdê înan û înan ra biwazê ke destê xo îxanet ra bişoyê eke bi ca nêard û îxanetê xo domna înan bi heme awayî mîyanê civate de teşhîr bikerê û rayîr nêdê ke îxanetê xo bidomnê.

Eyro roc eke nê dagirkerî şaristananê ma, dewan û daristananê ma şanenê ro û veyşnenê, eke cenazeyê ewldanê ma goristanan ra zî vecenê û mezelan texrîb kenê, yan zî dayanê ma yê zerrveyşayan erd ra kaş kenê, nê heme cesaretê xo îxanetê mîyanê ma ra gênê, loma lazim o ma etyara tepya nêverdê ke îxanet wina bi rehetî mîyanê ma de ca bigîro.

Dikarî Biecibînî