Esas ‘wayîrvejîyayîş’ o!

Bi serran o ke eynî tewir rayîrî yenî şuxulnayîş. Dewleta tirke hema zî eynî çiyan de israr kena û kena ke bi eynî tewir kerdenan biresa hedefê xo. Ne nêzdîbîyayîşê mesela de ne zî rayîran de tu cîyayî çin a. Keso/a ke xo ra vajo/a ez kurd a, ez welatperwer a, ez seba partî yan zî sazîyêk xebetîna, ez seba ke raştîya nê welatî bivajî û biresnî heme dinya rojnamegerî kena, ez xo û raştîya kurdîtîya xo nêkena xo vîrî… kesê ke nê çiyan vajî bi serran o ke hedef de yî. Dewlete kena ke nê çiyan yan zî estbîyayîşê nê kesan çin bikera. 90 serrî yo ke eynî çarçewe ra ewnîyena mesela û hema zî eynî polîtîkayan de israr kena. Kurdî vera nê polîtîkayan de hema zî çokê xo nêdayî erdî ro û sere de dewlete û her het û her kes baş zanî ke do qet nêronî erdî ro.

Bi serran o ke zindananê dewleta tirke dekerde yî. Hema zî zindanî yenî viraştiş û vera kurdan de operasyonê tepiştişî zî qet nêvindertî. Merdim eşkeno vajo ke prosesê derbeya 12ê elûle ra heta nika zindanî her ke şîyî hêna debîyê. 1980an ra heta nika metod eynî yo; bitepişe, bierze zindanî… No metod hem seba kurdan hem zî seba muxalîfan yeno şuxulnayîş û bi nê metodî kenî ke tu kes nêeşko birehetî têbigêro. Wexto ke Kurdistan de şer beno xidar yan zî destê dewlete de çiyêk nêmaneno, dewlete raşteraşt verê xo tadana kurdan û operasyonê tepiştişî virazena. Goreyê dewlete no metod, metodêko serkewte yo û zaf çiyan de dewlete aver beno. Helbet goreyê ewnîyayîşê înan tay çiyan de aver şina labelê raştîya ke bi serran o ke qebûl nêkenî hêna, newe ra vejîyena înan ver. A raştî zî wayîrvejîyayîş a, wayîrvejîyayîşê kurdan a. Çunkî îradeyêk esto û o îrade her tim bi wayîrvejîyayîş pay ser o vindeno. Kesê ke nê operasyonan de tepişyenî, kam beno wa bibo, kamcîn qade ra beno wa bibo; wayîrê îradeyê şarî yo û şar zî seba aye vengîya ke înan ra pey virazîna bi ruhêko pîl dekena. O îrade en peynî demê operasyonê KCK de xo mojna û daşinasnayîşê wayîrî/wayîrvejîyayîşî newe ra kerd.

Nika demêko xidar vernîya heme kesanê ke no welat cuyenî de yo. Kerdenê peyêne nîşanê demo xidarî yê. Çunkî hem zerrî hem zî teber de çiyê ke ciwîyenî kaos kenî xorîn û dewlete zî kenî har… Bitaybetî zî seba dewlete hedefo en pîl kurd î. Aye ra Kurdistan, do demo newe de kerdenê newe ke esasê xo înkarê se serran ra gênî bivîno. Operasyono ke hewteyo verên Amed û 8 şaristananê cîyayan de virazîya nê kerdenanê neweyan ra yo. Metodo nikayîn hêna sey verî yo la wina aseno ke binêk bo zî tede cîyayî esta. Çiyî ke bi nê operasyonan wazenî bikerî tersnayîş o. Kenî ke şar bi nê çiyan biterso û tu kes silam nêdo yewbînan. Rêxistinîya şarî ke vera heme tewir tedayîyayan de pay ser o yo, kenî ke bi terse biqedînî û derbeyêka pîle pirodî na rêxistinîya xurt. Se beno wa bibo û se keno wa bikero ne şar ne zî xebatkarê sazî û dezgeyanê nê şarî do ronî nêsawî nanê na dewlete ro. Do operasyonê dewlete dewam bikî la baş zana ke do nêeşka biresa hedefê xo yo lêşin. Kurdî do îradeyê xo rê wayîrîye bikerî…

Dikarî Biecibînî