aram

Emşo

Emşo, şewe tarî-tarî yena mi ser. Emşo, estareyî roştîya xo ya bereqînê, asmênê zerrîya mi de. Nêzana, şewdir do senîn bo. Bêgûman Roj vejîyeno peyê koyanê halênê gerîlayan ra. Zerqî xo lezkanî erzenê zerdîya payizî ser. Nêzana, nêmeyê roje de ez do biba germ yan ney? Nêzana, vereşan ra senîn beno halê mi?

Persî persan anê were. No wexto ke seranserê welatî de zerdîye bena vêşî. Peyê cû her der beno spî. Vewre hukmê xo birnena, cuye ser, kam eşkeno vera ci de vindero ke! Tebîat sey xo yo. Senî ame winî zî ravêreno şino, yew ahenga ecêbe mîyan de.

Zerdeştê Kal yeno mi vîr. Yeno mi vîr ê qisayê bi aheng, ke hukmê xo heta roja ma ya ewro zî birneno. Zerdeştê Kal, ti vanê: hizrê baş, vateyê baş, kerdişê baş. Çi weş! Başîyan mîyan de ciwîyayîş, la ney, Zerdeştê Fîlozof to binyatê dîyalektîkî zî ronayo, qandê cû ti vanê: şewe esta, roje esto, tarîye û roştîye pîya yê. Serd esto, germ esto. Serd bê germîye, germîye bê serdîye nêbeno. Başî û xirabîye esta. Cuye bê başî û bê ne başî zî nêbeno.

Fikir wina raver visto Zerdeştê Pêxember. Ecêb! O bixo zî dualîstîk cuyayo. Coka ci rê vanê: Pêxember, Fîlozof, Kalo.

Labelê, ciwîyayîşê ewro de, tarî esta, roştî zî esta. Heto bîn ra zafrengînîye esta Zerdeştê Kal. Qusur de nîyamede. Ewro tarîye, serdîye, ne başîye zor kerdo cuya ma kurdan ser o; ti zanen î?

Ma yê kurdî hem qehremanî kenî hem zî ma mîyan de xiyaneto winî xorîn esto ke her tim ma peyser anceno, nêverdano qehremanîye bi yew serkewtişo tarîxî reyde bi mana bibo. Êyê ke orte de vindertê, êyê ke durî ra temaşe kenê zî estê. Eslê xo de kurd, xo heme kesan ra vêşî zana û raver zî vînenê. Winî aqil danê ke ti vanê qey kurdistanij nîyê.

Durî ra durî winî erzenê ke ti vanê qey aqilmendê dinya ê bixo yê. Hala-hala vana ez. Çi ecêb lo. Ti vanê qey êyê qehremanîye kenê nezan û çimkor ê. Hala-hala vana ez. Kam bi nezanîye reyde vejîyeno koyan ke?

Her kesê ke benê şorişgêr, famkerdişêko xorîn reyde benê şorişgêr. Ê kesê ke benê gerîla wayîrê yew îradeyo polayê ke benê gerîla.

Êyê ke peynî cuya xo ya şexsî û taybet anê, herhal wayîrê fikranê raver ê ke nê weçînitişan kenê. Bêgûman, sere de Rayberîye û berpirsîyarê Tevgera Azadîye, heme kadro û gerîlayî wayîrê tecrube yê. Eke bername, stratejî û hedefan ronanê, goreyê tecrûbeyê xo yê têkoşînî ronanê û têkoşînî kenê.

Êyê ke teberê têkoşînî de yê, êyê ke xayintiye kenê, êyê ke tena medya de kenê qaqibo; ma şima tay bo zî şehîdê ke her roje yenê dayene ver qet şerm nêkenê!

Emşo ez xemgîn a. Bi xeman a barkerdeyo mezgê mi. Nêzanîye, korfamîye ver nêzana se bikerî. Yew şarî mîyan de hende xayîntîye!

Yew şarî mîyan de hende xo zana dîyayîş û korfamîye reyde ciwîyayîşî rê nêzana se vajî. Nêzanîye, korfamîye ver, ziyadêrî şehîdî yenê dayene; werekna ê korfaman na rastîye bizanayêne.

Lete-lete bîyayîşê şarê ma ver, her roje dirbetî benê zêde; werekna ê aqilmendanê bêaqilan na rastîye bizanayêne. Werekna!

Dikarî Biecibînî