Cuye

Cuye winî ameyo xeripnayene ke kes ferqê ci de zî nîyo. Seba ke merdimî nêzanê senî vindî kerdê, nêzanê cuye sererast zî bikerê. No halê merdimîye ver dîktatorê tewr har zî eşkenê bi rehetîye ya kerdenanê xo komelî ser o ferz bikerê.

Komelan mîyan de koletîye esta û xorîn a. Merdimanê wextê koletiye de zanayêne koleyê. La ewro merdimî hem koleyê hem zî nêzanê ke koleyê. No yew problemo gird o. Ti koleyêk ra vajî ti koleyê û kole zî vajo ney ez kole nîya û ser de zî xo seke yew keso azad bo bimojno; bi rastî zî nê kesê winasî ra çîyan dayîşfamkerdiş zahmet o. Qandê cû kesê ke vurnayîş û raverberdişê komelî ra mijûl benê zaf zehmetî ancenê.

Dewrê ma de tewr zaf zî dirav (pere) merdiman keno kole. Çunke merdimî danê pey diravan û heme hêzê xo seba destvistişê diravan xebitnenê. Yeno vatene ke diravî destê kamî de bê o kes eşkeno heme beran akero.

Coka exlaq, wijdan nêmaneno. Manewîyat mireno û heme amanc beno destvistişê diravan. Eslê xo de Homayê dewrê ma dirav o. Êdî kes seba Homeyo ke asmên de yo îbadet nêkeno. Heme îbadetî seba diravan yeno kerdene. Bi kilmî zafêrê merdiman heme giranîya xo danê ser qezenckerdişê diravan.

Dirav bîyo Homayê dewrê ma. Kesê wayîrê diravan bê komelî mîyan de benê wayîrê îtîbar. Ci rê rêz yeno girewtene. Her kes xo muhtacê ci vîneno û ci rê vile keno çewt. Wexto ke wina beno, raste de exlaq û wijdan nêmaneno.

Cuye, eslê xo de, seba xo resnayîşê heqîqetî yo. Xozaye de her tim vurnayîş esto. Newe ra bigan bîyayîş esto. Merdiş estbo zî o yo ke esas o bîyayîş o.

Seba ke bîyayîş esto merg esto. Eke bîyayîş nêbîyênê merdiş zî nêbîyênê. Qandê cû ma vanê ciwîyayîş tena xo mirdkerdiş nîyo. Qasî madîyat ganîyîye bi manewîyat zî esta. Naye ra wet ganî manewîyat vernî de bo, madîyat badê ci yeno.

Tayê merdiman het de selamdayîş zî goreyê menfaat yeno dayene. Têkilîyê bi hezaran serran yê keye zî vuryayê û bîyê têkilîyê madî. Bira bi birayê xo ya ser esasê destvistişê diravan têkilîye ronano.

Têkilîya pî û domanan zî hema winî ya. Yeno mi vîr; kamî zafêr dirav biardêne maya mi sermast dayêne ey. Kamî tay dirav biardêne û bidayêne maya mi o wext ey sermast nêdîyêne.

Ciwîyayîşê newe de ma wazenî ageyrê ser yê verê. No zî hende rehet nîyo. Zehmetîye zî mezg de ya. Mezgê merdiman de vurnayîş hende zehmet beno ke qet mepersê! Bêgûman roja ma ya ewroyine de bê dirav cuye nêbena la xo dirav de kilîtkerdiş zî mezgê merdimî teslîm gêno. No tesîl wina yo.

Pare kerdiş bîya ehmaqîye, la parekerdiş bingehê merdimbîyayîşî yo. Piştîdayîşa yewbînî merdimîye ardo roja ma.

Eke winî nêbîyêne xoza de gandaro tewr zeîf merdimo û ey nêşayêne ciwîyeyê xo biramno. Heskerdişê pêpeynî û bêberamber kesî keno wayîrê wijdan û exlaq. Seba yewbînî fedakarî kerdiş verniya ezezî gêno.

Cuye! Ganî merdim na çekuye ser o bifikiro. Badê ci, beno ke ma problemanê xo yê rojane dest ra bireyê.

Dikarî Biecibînî