Estareya Seserra 21ine

Bi israr, bi înat PKK. Sergêra 41ine de zî romana ke yena nuştene rê hezar selamî. Deyîra ke fekê şaran de ya rê rêzdarî. Wa biciwiyo baxçeyê şaran, merdimîye. Wa biciwiyo rayberîya PKKê de sosyalîzm. Kam senîn vano wa vajo, la ma vanê bê îdolojî bê Partîye nêbeno. Eke bibo koletîye beno. O Raybero ke PKK xelqna bi kede û ereqa xo do heta-heta zerrîya merdimîye de bo. Partîye payizê ma kerdo wisar. Zimistanê ma ra boya azadiye yena. Ma zimistanî de bi Partîya xo ya benê germ, benê serberz, benê teyrê hêlî û ginenê dişmenan ro.

Ma xo bi Partîye şinasna. Mi xo bi Partîye raver berd. Baş o ke Partî esta. Başo ke Serekî Partîye rona. Ê kesê ke vatêne kurdo bi dim, ê kesê ke vatêne kurdê şkeftan û her roje heqaret kerdêne nika kurdan ver de bi rêzdarî vindenê. Ma bi Partîya xo bîyê welatperwer, têkoşer, azadîwaz. Yê verê zî estbî, xover dayêne ke ma çin nêbî. Înan hêvîyê xo verday ma ra, ma wayîrê înan vejîyayê, bîyê torinê têkoşer û heyfê vizêrî û ewroyî pîya gênê. Ez sereberza ke bi des hezaran torinê Şêx Seîdî û Seyîd Rizayî estê. Wa ê rehet rakewê. Ma do hewnanê înan bikerê rastîye û na rastîye reyde bicuyê.

Ma deyndarê verênanê xo yê. Ganî ma deynê xo bidê ke o zî bi Kurdîstanêko azad û demokratîkî reyde beno. Ma deyndarê enternasyonalîst Heqî, Kemal ûsn ê. Ganî ma yew baxçeyo şaran da heme şaran bîyarê têhet ke no zî azadkerdişê Rojhelato Mîyanênî ya beno. Bi kilmî hewna mendo, hewna kar zaf o. La Partîye esta. Gerîla û mîlîtanî estê. Tewr baş fedayî estê. Kam şar wayîrê hende qehremanan bo qet pişta ci ginena war ro! Ma ser kewtî, ser kewenî, do ser bikewî. Ma şik û gûmanê kamî esto ke!

Ewro rojeve PKK ya. Her kes goreyê famkerdişê xo tahlîlan keno. La ne dost ne dişmen tam heqê Partîye nêdano. Çunke Partîye mucîzewîya. Mucîze dostan rê beno paştî, dişmenan rê beno ters û keweno zerrîya înan. Partîye mucîzewî ya, winî mucîzewîya ke endamanê ci zî tam nêzanê ke senîn Partîya. Esas de yew ruho berzo Partîye de esto. Keso/a tewr zeîf ra qehremano/a tewr raver xelqnena. Ruh û hêz dana her kesî û mucîzeyan reyde vilayê dinya bena Partîye. Partîye bîya merkeza şorişgêrîye, bêhêvîyan de hêvî xelqnena. Merdeyan bigan kena. Kokiman kena ciwan. Nêweşîyan ravêrnena, ti vanê qey doktorê tewr baş a.

Partîye erjayê merdimîye ana vîrê her kesê ke xo rê vano/a ez merdim a. Seyyewbînî, edalet, parekerdiş, heskerdişo bêpeynî, rêzgirewtiş newe ra bi mana beno Partîye de, Partîye newe ra bimana kena erjayanê merdimîye. Cinîyan werznena, ciwanan kena estare, Partîye estareyê seserra 21ine ya.

Bêgûman neyaran rê zî çend qisayî estê. Ê çiqas dişmentî bikerê zî têkoşîne heqanê înan zî dano ci. Ê zî yenê vurnayene. Ne rasterast her kes keweno bin tesîrê partîye. Kesî biwazê mewazê ameyox seba înan zî yeno tesîl kerdene. Ma bê tesîlîye cuye beno? Partîye cewabdayîş a. Çi rind çi ne rind her kes goreyê karakterê xo partîye ra cewabê xo gêno. Ma naye ra rindêr çîyêk esto!

Dikarî Biecibînî