Polîtîkaya cengî û Rojava

Partîya AKP, bi temam verbê otoreterîzmî şona. Bi hêzanê xo yê asayîşan, Meclîs ra hetan kuçan, hetta hetan zerreyê partîyan û sazîyan nêverdana ke yewer derheqê cengê Rojava de fikrê xo bîyaro ziwan. Medyaya Tirkîya bi temam yewver propagandaya cengî kena. Tansîyonê cengî berz bîyo. Hinê behsê aşîtîkerdiş, îxanet hesibêno. Adeta aqloselîm dewre ra vejîyayo.

Tirkîye de, ganî propagandaya cengî qedexe bibîynî. La çi heyf ke kam ke behsê aşîtî keno, se xayîn yeno qebulkerdiş. No îqtîdarî, kuçey zî qedexe kerdê. Wazeno ke vengê mûxalefetî bibirno. Wazenê ke vengê kurdan û demokratan bibirnê. Sîyaseto demokratik, adeta dewre ra vejîyayo. HDP ra û tayê demokratan ra teber, CHP, Îyî Partî, Saadet Saadetî tede, heme mûxalefet, teslîmê politikaya cengî bîyo. Wardenê roşenê propagandaya cengî kenê. Nika ra pey mûxalefet, hinê mûxalefeto verên nîyo. Meral Akşenere vat ke; “No ceng de, sewbîna partîyî çin î. Tena partîya bêraqa ma ya aşmine û estareyina sûre esta. No vatiş de, yew heqîqete esta. Wexto ke mewzû kurd bî, heme nakokîyanê xo, yew ca de vîyardanê. Adeta benê yew gan û yew beden.

Bi na atmosfera cengî ra pey bîyê yedegê Tifaqa Komarî. Hinê no ceng ra pey zî tifaqa Milete (Millet Îtîfaki) hinê fîîlen rijîyayo. Xora na zî dîyar bîya ke mewzû kurd bî, ferqê CHP û AKP çîn o. Rojawan de, CHP, bi sayeyê kurdan; Stanbul, Anqara, Edna, Antalya, Mersîn tede, epey şaredarîyî qezenc kerdê. No ceng de, bi zelal vejîya orte ke, CHP no destekê kurdan heq nêkerdo. Eke CHP, na politikaya xo dewam biko/bikero, nika ra pey, hinê esla nişna nê şaredarîyan bigêro. Xora bi na politikaya xo, Tirkîye de; esla nişna bêro îqtîdar. Kurdî esla na cengawereya nê partîyan xo vîrnêkenê.

Wardenê-roşenê vanê ke; “Ma vera birayanê xo kurdan ceng nêkenê. Ma wazenê ke terorîstan berteraf bikê.” Welatê kurdan, çar lete/parçe bîyo. Bi politikaya înkar û îmhayî, tayê kurdî; politikaya serdestan rê dekewtê xizmetî serdestan. La no ceng de, di çîy zî vejîyayê raşte, Ay yewin; kurdan bi zafane famkerd/fehm kerd ke bê yewîya kurdan, yewna çare nêmendo. Hem kurdê çar parçeyan, hem zî kurdê dîasporayî adeta bi fîîlî yewîya xo awan kerda. Ay diyîn zî bi zafane, şarê cîhanî, manen kurdan het de cayê xo girewto. Dewleta Tirkîya zî wazena ke, bi dîplomasîyê xo, cîhan de, no îşgalî bido qebulkerdiş. Yew het ra vanê ke; “Ma Bakûrê Sûrîye de, yew heremêko asayîşin (biemnîyet) awan kenê. Dima zî ma bi mîlyonan koçberanê sûrîyeyîjan, no herem de, bica kenê. Ma nê Sûrîyeyîjan rê bananê bi bexçeyan virazenê. Yewna het ra, wazenê ke, kurdanê Rojavayî, se terorîst bido qebulkerdiş. La na propaganda, hinê tikê zor qebul veynena. Çunku no herem malê pîyê şima nîyo. Ewta de bi zafane kurdî ciwîyênê nê kurdî zî hemwelatîyê Sûrîye yî. Yewna het ra na propaganda de yew heqîqete çin a. Çunku tena Bakûr de, 20 mîlyon kurd esto. Hima resmîyet de, ziwan û nasnameyê kurdanê Bakûrî qebul nêkerdo. Tena vanê ke “Ma birayê yewbînan/yewnan î.” La goreyê birayey tênêgeyrenê. Sîstem bi temam tirkîtîye ser o awan bîyo. Qalan reyde birayey nêbena. Hetan mesela kurdanê Bakûrî çareser nêbo, na mesela bi galkerdişê/hêrişkerdişê kurdanê Rojavayî esla çareser nêbena. Goreyê ma na mesela hina grîft bena. Heta na mesela Bakûr de zî bi na polîtîka şerî esla çareser nêbena.

Yewna het ra şarê Rojavayî vera DAIŞî zî yew şero bêaman dayo. Heme şarê cîhanî, no bela ra xelisnayê. No semed ra heskerdişê heme şaranê cîhanî qezenc kerdo. Yanî na propagandaya terorîstey zî nêtewşena.

Ma heme wext vanê ke, kurdî; ganî mîyanê xo de yew yewîye/yewey awan bikê. Na hem referandûmê Başûrî dima, no şerê Rojavayî dima zî vejîye orte ke, na yewey şert a. Çi heyf ke Dewleta Amerîka zî kurdî, no şer de tena vîyardayê. Na ra hewce keno ke kurdî bi yew konferansê netewîyî awan bikê.

Kurdanê Rojavanî, yew xîyçi zî verbê Tirkîye nêvistbî. No cengê Rojavan de, çi heyf ke gede, cinî, extîyar bi seyan merdiman cuyê xo vînî kerdo. No ceng de rayna ko DAIŞ newe ra ko ganî bibo. Yanî no ceng, ganîbîyayîşê daîş rê xizmet keno. Xo ra Yewîya Netewîyan/Mileten, Yewîya Awropa, Dewleta Amerîka, Yewîya Ereban, tede heme dewletî cîhanî, wazenê ke Tirkîye no şerî biedilno. Ma zî wazenê ke no ceng derhal vindro. No şer israr yew gûreye aqilî nîyo.

Dikarî Biecibînî