Awe dinya lênê cazûyan de girêyena

Rewşa xetere ke bedelyayîşê îklîm ra rîerd û xoza kewtê ci, şerr û xerabîyayîşê ke berdêlê înan gunî û ciwîyînê însanan o, dagirkerdişê welatê bînan û kiştiş, hepiskerdiş û koçberkerdişê şaran, binlingkerdişê heqanê însanî û neyartîya cinîyan rê heme eserê dîktatoran, emperyalîstan û dagirkeran o ke ser ra heta bin bi zîhniyetê baviksalarî xemelnaye yê. Çiyêke ecêb o verê heme nê kapîtalîst, emperyalîst û dagirkeran zî Rochilata Mîyanîne de yo û didanê xo yê gunînî kerdê qirike şaranê Rochilata Mîyanîne û înan bê war û bê gan verdenê. Hetêke bedelyayîşê îklîmî ke serre bi serre zêdeyeno, hetêke dagirkerî, şerr û xerabîyayîş ke çiqas şino beno vila dinya mîyanê kaosêke de verdaya.

Cazûyan lênê xo dayo ser û awa dinya girênenê. Agirê nê lênî zî bi destê heme netewedewletan beno we. Helbet no lênê xo zî Rochilata Mîyanîne de dayo kuçike ser. Tirkiyeya ke hewldayîşanê xo yê dagirkerî de vernîya heme dewletan de ya her tim emperyalîstan rê beyrayê Rochilata Mîyanîne kerdo a û hema zî kena a. Na dewleta ke bi pergala xo ya tekparêz û baviksalare ke tewr zaf neyartîya şarê Kurdî kena gune şaran misnena û xo keda civake ser de dana ciwînayîşî. Helbet rayedarê na pergale zî  heme îmkananê dewlete hetê pirananê xo de xebetnenê û bi ters yan zî bi bertîlan civake danê bêvengkerdişî.

Civake wina amîya bêvengkeridşî ke hemverê heme bîyayîşan bêvangîya xo parêznena. Wezîra Keyî û Polîtîkayê Sosyalî ya na pergale cinî ya la keyeyî cinîyan rê bîyê cayê xetereyî, cayê tersî û roco ke cinîyêke nêro kiştişî çinê yo. Eynî awayî her roc xokiştişê bêkarmendişî ra, feqîrî yan zî veyşanî ra zêdyenê. Mîyanê civake de hîsdarîya bêhêvîtî, bedbînî û bêçaremendişî her roco ke şino hîna zaf xo mojnena ra. Her aşme bi desan cinî yenê kiştişî, bi desan kiştişê karî qewimênê, bi milyonan şar bê kar o, taftalan ra bigî heta xidayan her çîyan de vahî virazyayo, ne pergala perwerdehî de ne zî yê tenduristî de xêrêke mendo.

Şar hêvîya başkerdişan o ke na pergale heme qadan de bido awankerdişî la rayedarê na pergale yew û nîme xo ra nînê warî û ser de jî bi pereyanê ke qirike şarî ra gênê çeteyan organîze kenê û welatê bînan ser de şirawenê. Wekîlê ke qaşo wekîlê şarî yê zî bi venganê xo tezkereyan serê tezkereyan de erê kenê û zêdehîr vernî ro xizanî û bêçaremendişîya şarî kenê a. Tundiya na pergale ke bi desan serran o şarê Kurdî ser de hem hetê ekonomî hem zî hetê siyasî de pêk yena eyro xo bi heme awayî ya serê heme şaran de zî mojnena ra. Bi desserran Kurdan şarê Tirkî û şaranê bînan ra vatêne ‘bê veng memane çiqas ti bê veng bimanê go dore bêro to’ la yewî goş nêşana Kurdan û eyro rewşa ke civake tede ya kaosî wetahî rê çîke nîyo.

Senîn ke kapîtalîst û emperyalîstî semedê nehfanê xo awa dinya lênan de girênenê, rayedarê na dewlete zî semedê nehfanê xo awa na civake, awa heme şaran lênan de girênenê. Bêvengmendişê civake, bêvengmendişê şaran kelê awa înan zêdehîr keno. Yeno zanayîşî ke heq nîno dayîşî heq yeno girotişî. yewîtîya şarê Kurdî go azadîya înan bîyaro, yewîtîya şaranê Rochilata Mîyanîne go xoserî, aştî û aramîya aye bîyaro.

Dikarî Biecibînî