aram

Ha ji te re Kurdê Helebê

Ernest Chantre sala 1881´ê li Mezopotamyaya Jor, Kurdistan û Qafqasyayê geriya. Li gorî wî di çarçoveya wezîfeyeke zanistî de. Di vê “Wezîfeya xwe ya zanistî” de wî gelek wêneyên miletên van welatan jî girtin.

Nexasim ên kurd û ermeniyan. Di bin navê “Wezîfeya Zanistî ya Ernest Chantre li Mezopotamya Jor, Kurdistan û Qafqasyayê” (Mission Scientifique de Mr. Ernest Chantre dans la haute Mesopotamie, le Kurdistan et le Caucase, 1881) de ev wêne jî belav kirine. Ev wêneyê hanê yek ji wan e ku li Helebê hatiye girtin. Li binê wêne dinivîse, Kurdê Helebê (Sûrî). Em aliyê zanistîbûn û nebûna meseleyê didin aliyekî û dibêjin, ev belgeyên hanê muhim in ji bo diyarkirina nexşeyeke dîrokî ya mekanên kurd li wan dijîn û jiyane. AMED