aram
Lênêrîn

Welatê Me

94-95

20-11-1994-welateme.pdf 04-12-1994-welateme.pdf 11-12-1994-welateme.pdf 18-12-1994-welateme.pdf…